Als aannemer werken we voor 90% binnen de ring van Amsterdam, maar af en toe komt het ook voor dat we een mooie klus buiten Amsterdam krijgen. Zo kregen we eind 2013 een opdracht om in Haarlem een nieuwe tandartsenpraktijk te vertimmeren. Deze tandartsenpraktijk richt zich voornamelijk op de sterk groeiende niet Nederlands sprekende community in en rond Haarlem. Deze tandarts in Haarlem is toegankelijk voor niet-Nederlands sprekende klanten. Even naar de tandarts gaan, het lijkt voor de meeste van ons zo gewoon: je gaat op de stoel liggen en vertelt waar je last van hebt. Maar wat als je geen, of gebrekkig Nederlands spreekt? Dan wordt zo’n bezoekje een heel ander verhaal. Want hoe maak je duidelijk dat je kiespijn, bloedend tandvlees of een andere klacht hebt? Tandarts Haarlem wil deze groep patiënten niet in de kou laten staan. Daarom zijn we vanaf nu ook toegankelijk voor mensen die geen Nederlands spreken. Bye-bye body language. Immigranten, uitwisselingsstudenten en toeristen wonen tegenwoordig voor langere of kortere tijd in ons land. Nederlands is dan ook al lang niet meer de enige gesproken taal. Bij Tandarts Haarlem houden we hier rekening mee: in onze praktijk worden meerdere talen gesproken. Dat is praktisch voor zowel de klant als de behandelaar. Waar de tandarts en de patiënt vroeger door middel van ‘body language’ moesten communiceren, kan er nu gewoon duidelijk met elkaar gepraat worden.

Taalbarrière. Veel mensen van buitenlandse afkomst kunnen, willen of durven niet naar de tandarts vanwege de taalbarrière. Dat is heel jammer, want een verwaarloosd gebit kan veel problemen geven. Zo kan een gaatje dat niet gevuld wordt het hele tandbeen aantasten, waardoor de tand of kies zelfs uit kan vallen. Tandarts Haarlem helpt door de drempel van een taalbarrière weg te nemen, zodat ook niet-Nederlands sprekende patiënten hun gebit kunnen laten controleren en behandelen. Gezonde tanden en kiezen zijn op die manier ook voor deze klanten mogelijk.