Ook in hotels hebben ze wel eens last van verstopte riolering en lekkende kranen. Daarom is het niet zo vreemd dat een hotelketen in Amsterdam contact heeft gezocht met Loodgieter Amsterdam.  Maar bij de onderhandelingen over een volledig onderhoudscontract voor een hotelketen komt meer kijken dan alleen verstopte toiletten weer aan de praat krijgen. We hebben het over de relatie tussen twee bedrijven die op een bepaald gebied afspreken van elkaar afhankelijk te gaan worden.

Een grote stap.

Dat is een grote stap voor beide partijen. Het vertrouwen dat de ene partij, LoodgieterAmsterdam.biz de aanleg en het onderhoud van en reparaties aan zowel de water aanvoer systemen als van de riolering aankan voor de hele Esen hotelketen. Dat moet onderzocht worden, ook door ons.  Hebben we voldoende personeel, voldoende gekwalificeerd personeel om het contract te vervullen, of moeten we meer mensen aannemen? Moeten we onze mensen misschien meer opleiding of training geven? Geeft de hotelketen genoeg werk om dat nieuwe personeel ook volledig aan het werk te houden, of moeten we meer werk voor ze zoeken?

Vertrouwen

En het vertrouwen dat de andere partij de hotelketen, de betalingen van zowel het materiaal als van de lopende onderhoudsrekeningen op tijd en volledig zal verrichten. Het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de partners om dat te onderzoeken, en aan ons duidelijk te maken, ja, Loodgieter Amsterdam, daar kun je op vertrouwen.

Wanneer dat wederzijdse vertrouwen er is moeten er nog concrete afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld over wie er precies aanspreekbaar is voor de client en voor Loodgieter Amsterdam. Met wie moeten wij spreken wanneer zich problemen voordoen of wanneer er vragen zijn.

En met wie moet de hotelketen contact opnemen wanneer er vragen zijn?
Vroeger was het mogelijk dat een loodgieter een afspraak maakte met een hoteleigenaar. Een dergelijke afspraak werd door beide partijen gehouden. In het Engels is er zelfs een naam voor, een Gentlemen’s Agreement, een afspraak tussen heren. Tegenwoordig zijn er zoveel details waarmee rekening gehouden moet worden dat er een contract opgesteld moet worden.

Wettelijk correct

En een dergelijk contract moet natuurlijk ook nog eens wettelijk goed in elkaar zitten. Geen van beide partijen mag de wet breken om het contract te vervullen. Daarom wordt een dergelijke afspraak op papier gezet door een advocaat en neergelegd bij een notaris.

Dat is nu allemaal gedaan. Loodgieter Amsterdam heeft een contract ondertekend, natuurlijk in het bijzijn van de nodige advocaten en notarissen, met de Esen hotelketen. Volgens een woordvoeder van booking.com zullen er wel meer van dit soort deals en samenwerkingen in de hotel industrie gesloten worden. Er zal geinvesteerd moeten worden in materiaal, training en opleidingen. En dat doen we natuurlijk graag, want dat zijn investeringen in de toekomst van ons personeel en van ons bedrijf, Loodgieter Amsterdam.